Stowarzyszenie Akademia Młodego Artysty (AMA) to grupa energicznych i otwartych osób przekonanych, że warto inicjować ciekawe działania artystyczne skierowane szczególnie do dzieci, młodzieży, ale nie tylko. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim zakopiańczyków (z urodzenia, miejsca zamieszkania i zamiłowania) związanych z tutejszym i krakowskim środowiskiem artystów i pedagogów przekonanych, że najlepszym sposobem na rozwój osobowości młodego człowieka jest dostarczanie mu jak najwięcej bodźców pochodzących ze świata sztuki. Dlatego najważniejszym zadaniem Stowarzyszenia stała się organizacja popołudniowej szkoły artystycznej dla dzieci i młodzieży z Zakopanego i okolic, w której swoje miejsce może znaleźć dosłownie każdy.

Najważniejsze statutowe cele Stowarzyszenia to:
– inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych
– inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych
– propagowanie kultury, ochrony dóbr kultury, tradycji w szerokim zakresie

Siedziba Stowarzyszenia:

Zakopane, ul. Chramcówki 15h/5

Kontakt: +48 78 772 40 41

e-mail: kontakt@amazakopane.pl

Miejsce prowadzenia działalności:

Zakopane, ul. Kasprusie 35